Kontakt

HC Tábor 2005 +420 777 639 696
hctabor-dorost@seznam.cz